Bing Desktop 1.3.478.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.3.478.0

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.3.478.0 (bản chuẩn) của phần mềm Bing Desktop được cập nhật vào 30/10/2015

Thông tin về Bing Desktop

Mô tả: Thay đổi hình nền máy tính

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 10.0 MB, có 323124 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / Vista / 7 / 2008 R2 / 8 / Server 2012

Phiên bản hiện tại: 1.3.478.0

Các chức năng của Bing Desktop
 Phiên bản 1.3.478.0 của phần mềm Bing Desktop được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Bing Desktop

  • Bgcall 3/5 Thay đổi hình nền máy tính
  • Clowp 3/5 Thay đổi hình nền máy tính