ChemDraw Ultral 12.0.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 12.0.2 đã cũ. Phần mềm ChemDraw Ultral đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> ChemDraw Ultral

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 12.0.2

Vẽ cấu trúc phân tử hóa học

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 12.0.2 (bản chuẩn) của phần mềm ChemDraw Ultral được cập nhật vào 25/08/2012

Thông tin về ChemDraw Ultral

Mô tả: Tạo cấu trúc hóa học nhanh chóng

Phần mềm do CambridgeSoft phát hành, có dung lượng 45.9 MB, có 39348 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/NT/98/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 12.0.2

Các chức năng của ChemDraw Ultral
 Phiên bản 12.0.2 của phần mềm ChemDraw Ultral được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự ChemDraw Ultral