CPU Z 2.00

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2.00 đã cũ. Phần mềm CPU Z đã có phiên bản mới 2.09 tìm và tải về tại đây >> CPU Z

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.00 (bản chuẩn) của phần mềm CPU Z được cập nhật vào 02/03/2022

Thông tin về CPU Z

Mô tả: Kiểm tra CPU, thông tin phần cứng máy tính

Phần mềm do CPUID phát hành, có dung lượng 2.07 MB, có 5339854 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows all, Android, iOS

Phiên bản hiện tại: 2.00

Các chức năng của CPU Z
 Phiên bản 2.00 của phần mềm CPU Z được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự CPU Z

  • CPU Z PC 5/5 Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính
  • Speccy 2/5 Kiểm tra phần cứng máy tính