Disk Savvy 13.5.18 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 13.5.18 64bit đã cũ. Phần mềm Disk Savvy đã có phiên bản mới 14.4.28 tìm và tải về tại đây >> Disk Savvy

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 13.5.18 64bit (bản chuẩn) của phần mềm Disk Savvy được cập nhật vào 15/04/2021

Thông tin về Disk Savvy

Mô tả: Giám sát, phân tích ổ đĩa cứng

Phần mềm do Flexense Computing Systems Ltd phát hành, có dung lượng 5.7 MB, có 33062 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2K / XP / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003 / 2008 / Server 2012

Phiên bản hiện tại: 13.5.18 64bit

Các chức năng của Disk Savvy
 Phiên bản 13.5.18 64bit của phần mềm Disk Savvy được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Disk Savvy