DuckDuckGo cho Firefox

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Firefox đã cũ. Phần mềm DuckDuckGo đã có phiên bản mới Web tìm và tải về tại đây >> DuckDuckGo

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Firefox (bản chuẩn) của phần mềm DuckDuckGo được cập nhật vào 15/05/2017

Thông tin về DuckDuckGo

Mô tả: Tiện ích tìm kiếm trên trình duyệt

Phần mềm do DuckDuckGo phát hành, có dung lượng 134 KB, có 17142 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: cho Firefox

Các chức năng của DuckDuckGo
 Phiên bản cho Firefox của phần mềm DuckDuckGo được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự DuckDuckGo

  • Qwant 3/5 Công cụ tìm kiếm thông tin, hình ảnh, video riêng tư
  • Hyperwords 3/5 Tìm kiếm thông tin nhanh chóng