Etcher for Mac 1.5.109

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.5.109
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.5.109 (bản chuẩn) của phần mềm Etcher for Mac được cập nhật vào 17/09/2020

Thông tin về Etcher for Mac

Mô tả: Burn ảnh hệ điều hành sang USB

Phần mềm do Resin.io phát hành, có dung lượng 58.9 MB, có 1289 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: OS X 10.9 or later (Intel only)

Phiên bản hiện tại: 1.5.109

Các chức năng của Etcher for Mac
 Phiên bản 1.5.109 của phần mềm Etcher for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Etcher for Mac

  • PhoenixCard 4/5 Tạo ảnh khởi động của Firmware Android trên thẻ nhớ
  • WinISO 4/5 Tạo, chỉnh sửa, quản lý tập tin ảnh ISO