Facebook Emoticons 2.7.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2.7.2 đã cũ. Phần mềm Facebook Emoticons đã có phiên bản mới Shortcuts tìm và tải về tại đây >> Facebook Emoticons

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.7.2

- Bổ sung nhiều biểu tượng cảm xúc trên Facebook

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.7.2 (bản chuẩn) của phần mềm Facebook Emoticons được cập nhật vào 14/08/2013

Thông tin về Facebook Emoticons

Mô tả: Kho biểu tượng cảm xúc trên Facebook

Phần mềm do PC-Gizmos phát hành, có dung lượng 600.84K, có 1382572 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

Phiên bản hiện tại: 2.7.2

Các chức năng của Facebook Emoticons
 Phiên bản 2.7.2 của phần mềm Facebook Emoticons được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Facebook Emoticons