Facebook Emoticons Shortcuts

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Shortcuts (bản chuẩn) của phần mềm Facebook Emoticons được cập nhật vào 31/07/2018

Thông tin về Facebook Emoticons

Mô tả: Kho biểu tượng cảm xúc trên Facebook

Phần mềm do PC-Gizmos phát hành, có dung lượng 600.84K, có 1382572 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

Phiên bản hiện tại: Shortcuts

Các chức năng của Facebook Emoticons
 Phiên bản Shortcuts của phần mềm Facebook Emoticons được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Facebook Emoticons