FreeDuplicateRemover 3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 3.0 đã cũ. Phần mềm FreeDuplicateRemover đã có phiên bản mới 4.7 tìm và tải về tại đây >> FreeDuplicateRemover

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0
- Nâng cao tính năng tìm và xóa các file trùng lặp
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0 (bản chuẩn) của phần mềm FreeDuplicateRemover được cập nhật vào 24/07/2013

Thông tin về FreeDuplicateRemover

Mô tả: Tìm kiếm và loại bỏ file trùng lặp

Phần mềm do LipoCodes phát hành, có dung lượng 548 KB, có 386370 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 3.0

Các chức năng của FreeDuplicateRemover
 Phiên bản 3.0 của phần mềm FreeDuplicateRemover được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự FreeDuplicateRemover