Icecream Screen Recorder  6.26

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 6.26 đã cũ. Phần mềm Icecream Screen Recorder đã có phiên bản mới 6.27 tìm và tải về tại đây >> Icecream Screen Recorder

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 6.26
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.26 (bản chuẩn) của phần mềm Icecream Screen Recorder được cập nhật vào 21/05/2021

Thông tin về Icecream Screen Recorder

Mô tả: Chụp ảnh, quay phim màn hình desktop

Phần mềm do Icecream Apps phát hành, có dung lượng 52.1 MB, có 32 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: All windows, windows 7/8/xp/server

Phiên bản hiện tại: 6.26

Các chức năng của Icecream Screen Recorder
 Phiên bản 6.26 của phần mềm Icecream Screen Recorder được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Icecream Screen Recorder