KGB Archiver 1.2.1.24

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 1.2.1.24 đã cũ. Phần mềm KGB Archiver đã có phiên bản mới APK tìm và tải về tại đây >> KGB Archiver

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.2.1.24
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2.1.24 (bản chuẩn) của phần mềm KGB Archiver được cập nhật vào 03/03/2008

Thông tin về KGB Archiver

Mô tả: Phần mềm nén, giảm dung lượng file

Phần mềm do Tomasz Pawlak phát hành, có dung lượng 3.7 MB, có 379252 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 1.2.1.24

Các chức năng của KGB Archiver
 Phiên bản 1.2.1.24 của phần mềm KGB Archiver được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự KGB Archiver

  • MP3Resizer 3/5 Giảm kích thước file MP3
  • PKZIP 3/5 Nén, giảm dung lượng file