KGB Archiver APK

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản APK (bản chuẩn) của phần mềm KGB Archiver được cập nhật vào 27/11/2020

Thông tin về KGB Archiver

Mô tả: Phần mềm nén, giảm dung lượng file

Phần mềm do Tomasz Pawlak phát hành, có dung lượng 3.7 MB, có 379252 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: APK

Các chức năng của KGB Archiver
 Phiên bản APK của phần mềm KGB Archiver được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự KGB Archiver

  • MP3Resizer 3/5 Giảm kích thước file MP3
  • PKZIP 3/5 Nén, giảm dung lượng file