MakeGIF Video Capture 1.62

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.62

- Add-on MakeGIF Video Capture hỗ trợ tạo ảnh động từ video trực tuyến trên trình duyệt Mozilla Firefox

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.62 (bản chuẩn) của phần mềm MakeGIF Video Capture được cập nhật vào 31/03/2014

Thông tin về MakeGIF Video Capture

Mô tả: Tạo ảnh động từ video trực tuyến

Phần mềm do Gintaras phát hành, có dung lượng 60 KB, có 131250 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003 / 2008

Phiên bản hiện tại: 1.62

Các chức năng của MakeGIF Video Capture
 Phiên bản 1.62 của phần mềm MakeGIF Video Capture được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự MakeGIF Video Capture

  • GIPHY 3/5 Kho download ảnh động miễn phí
  • GifGuru 3/5 Trình tạo và chỉnh sửa ảnh gif chuyên nghiệp cho Android