My Cyber Friend 3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0

- Nâng cao, bổ sung cập nhật dữ liệu mới

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0 (bản chuẩn) của phần mềm My Cyber Friend được cập nhật vào 25/12/2005

Thông tin về My Cyber Friend

Mô tả: Học tiếng anh bằng trò chuyện

Phần mềm do MCFIII phát hành, có dung lượng 730 KB, có 327957 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 3.0

Các chức năng của My Cyber Friend
 Phiên bản 3.0 của phần mềm My Cyber Friend được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự My Cyber Friend