MyUSB security 2.0.0.24

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.0.24

Quản lý, bảo vệ USB

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.0.24 (bản chuẩn) của phần mềm MyUSB security được cập nhật vào 05/06/2011

Thông tin về MyUSB security

Mô tả: Quản lý, bảo vệ USB

Phần mềm do Trần Đại Nghĩa phát hành, có dung lượng 5 MB, có 1278 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Window XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 2.0.0.24

Các chức năng của MyUSB security
 Phiên bản 2.0.0.24 của phần mềm MyUSB security được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự MyUSB security

  • USB FireWall 45/5 Bảo vệ USB, diệt virus autorun
  • USBWall 3/5 Quét virus, diệt virus USB