Prisma Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Prisma được cập nhật vào 30/09/2020

Thông tin về Prisma

Mô tả: Ứng dụng chuyển ảnh thành tranh vẽ cho điện thoại Android

Phần mềm do Prisma Labs, Inc. phát hành, có dung lượng 207 MB, có 1292 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Prisma
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Prisma được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Prisma

  • Pencil Photo Sketch 3/5 Ứng dụng chuyển ảnh thành tranh vẽ chì cho Android
  • KVADPhoto 3/5 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho Windows