SiSoftware Sandra Lite 2015.01.21.12

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản Lite 2015.01.21.12

- Hỗ trợ Windows 10

- Bổ sung Theme cho Windows 8.1/ Windows 8

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Lite 2015.01.21.12 (bản chuẩn) của phần mềm SiSoftware Sandra được cập nhật vào 01/12/2014

Thông tin về SiSoftware Sandra

Mô tả: Phần mềm tiện ích giúp kiểm tra thông tin máy tính

Phần mềm do SiSoftware phát hành, có dung lượng 55.6 MB, có 346360 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

Phiên bản hiện tại: Lite 2015.01.21.12

Các chức năng của SiSoftware Sandra
 Phiên bản Lite 2015.01.21.12 của phần mềm SiSoftware Sandra được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự SiSoftware Sandra

  • FixWin 3/5 Sửa lỗi xuất hiện trên Windows
  • Windows Repair 3/5 Khắc phục sự cố trên Windows