Skype 8.91.76.304 Preview

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 8.91.76.304 Preview đã cũ. Phần mềm Skype đã có phiên bản mới 8.94.0.428 tìm và tải về tại đây >> Skype

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.91.76.304 Preview (bản chuẩn) của phần mềm Skype được cập nhật vào 17/11/2022

Thông tin về Skype

Mô tả: Phần mềm chat, gọi video, trò chuyện nhóm

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 84.2 MB, có 5708601 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 8.91.76.304 Preview

Các chức năng của Skype
 Phiên bản 8.91.76.304 Preview của phần mềm Skype được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Skype

  • Talkhelper 3/5 Ghi âm cuộc gọi video trên Skype
  • VodBurner 3/5 Tự động ghi âm các cuộc gọi Video trên Skype