Ứng dụng Telegram Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Ứng dụng Telegram được cập nhật vào 11/12/2023

Thông tin về Ứng dụng Telegram

Mô tả: Chat, gửi tin nhắn an toàn nhất cho mobile

Phần mềm do Telegram FZ-LLC phát hành, có dung lượng 50 MB, có 31 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iPhone

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Ứng dụng Telegram
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Ứng dụng Telegram được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Ứng dụng Telegram

  • Wickr 3/5 Chat, gửi tin nhắn an toàn nhất
  • Telegram Web 4,8/5 Chat, trò chuyện bảo mật