ZArchiver cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm ZArchiver đã có phiên bản mới APK tìm và tải về tại đây >> ZArchiver

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm ZArchiver được cập nhật vào 18/04/2017

Thông tin về ZArchiver

Mô tả: Nén/giải nén trên điện thoại Oppo, Samsung Galaxy, LG, HTC

Phần mềm do ZDevs phát hành, có dung lượng 4 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của ZArchiver
 Phiên bản cho Android của phần mềm ZArchiver được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự ZArchiver