Everdo 1.3.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 1.3.6 đã cũ. Phần mềm Everdo đã có phiên bản mới 1.5.8 tìm và tải về tại đây >> Everdo

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.3.6
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.3.6 (bản chuẩn) của phần mềm Everdo được cập nhật vào 25/05/2020

Thông tin về Everdo

Mô tả: Quản lý, sắp xếp công việc

Phần mềm do Intellation Ltd. phát hành, có dung lượng 44.4 MB, có 1116 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 1.3.6

Các chức năng của Everdo