Eximbank EDigi Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho iPhone đã cũ. Phần mềm Eximbank EDigi đã có phiên bản mới Cho Android tìm và tải về tại đây >> Eximbank EDigi

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Eximbank EDigi được cập nhật vào 16/02/2023

Thông tin về Eximbank EDigi

Mô tả: Ngân hàng số với đầy đủ tính năng giao dịch cơ bản

Phần mềm do Vietnam Eximbank phát hành, có dung lượng 131 MB, có 31 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iPhone

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Eximbank EDigi
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Eximbank EDigi được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Eximbank EDigi

  • CBway 5/5 Hỗ trợ giao dịch ngân hàng trên mobile khi có kết nối Internet
  • Bankia 3/5 Thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến