HTKK 4.6.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.6.2 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.0.6 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.6.2

Phiên bản HTKK 4.6.2 có một số sự bổ sung sau:

1. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
- Bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (01-1/PL-CNKD) đính kèm tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC, cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/CNKD:
- Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
- Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
- Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/XSBHĐC:
- Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
- Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
- Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021
+ Tờ khai 01/TTS:
- Đối với tờ khai năm: Năm 2021
- Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
+ Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC:
- Đối với tờ khai năm: Năm 2021

2. Giảm thuế giá trị gia tăng
- Bổ sung Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đính kèm tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/GTGT: Chi áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021
+ Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế
- Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021
- Đối với tờ khai quý: quý 4/2021
- Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.6.2 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 15/11/2021

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 62.1 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 4.6.2

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 4.6.2 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng