HTKK 4.9.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.9.1 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.7 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.9.1

Phiên bản HTKK 4.9.1 cập nhật một số nội dung chính sau:

1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
- Cập nhật in đúng dữ liệu của chỉ tiêu [17] – Mã số thuế trên tờ khai
2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
- Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi điều chỉnh dữ liệu kê khai trong trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao”
3. Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)
- Cập nhật chỉ tiêu (4) - Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh tại mục "1.Người nộp lệ phí môn bài" mặc định theo chỉ tiêu [05] – Mã số thuế trên tờ khai
- Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS trong trường hợp làm thay đổi tiểu mục hạch toán
4.  Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL)
- Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên mục Số thuế phải nộp lên phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm
5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
- Cập nhật không cảnh báo vàng nếu Chỉ tiêu [33] = [32] * 10% - (tổng cột (6) trên PL giảm thuế)
- Cập nhật hiển thị mặc định STT thứ “1” đối với nhà máy đầu tiên trên phụ lục 01-2/GTGT
6. Tờ khai danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (01/DS-TK)
- Cập nhật bỏ kiểm tra ràng buộc trùng số tài khoản giữa các dòng
7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN)
- Cập nhật ràng buộc:
+ Mở cho phép sửa chỉ tiêu [45] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [40] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ.
+ Mở cho phép sửa chỉ tiêu [41] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [19] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ
8. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Cập nhật cho phép kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ
9. Tờ khai thuế tài nguyên (02/TAIN)
- Cập nhật không cho phép kê khai loại tài nguyên “Khoáng sản kim loại” (là tài nguyên có thuế suất = 0)
10. Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT)
- Cập nhật tính đúng số thuế phải nộp theo từng tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.9.1 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 04/08/2022

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 4.9.1

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 4.9.1 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng