HTKK 4.9.3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.9.3 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.8 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.9.3

Một số điểm mới trong HTKK 4.9.3:

1. Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán
- Cập nhật bắt buộc nhập thông tin “Mã số thuế” của khách hàng là người nộp thuế.

2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (02/GTGT)
- Cập nhật khi kê khai đối với kỳ quý, khi kê khai tờ khai bổ sung lần 2 hỗ trợ hiển thị thông tin của tờ khai bổ sung lần 1.

3. Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT)
- Cập nhật độ rộng khi hiển thị trên màn hình kê khai của danh mục “Tiểu mục”

4. Tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT)
- Cập nhật cho phép kê khai được tờ khai ngoại tỉnh.

5. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
- Cập nhật trường hợp không kê khai chỉ tiêu [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước thì không kết xuất ra giá trị các chỉ tiêu (6), (7), (8), (9) tại mục “Khoản nợ, khoản thu phát sinh đề nghị được bù trừ”

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.9.3 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 06/09/2022

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 4.9.3

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 4.9.3 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng