HTKK 4.9.4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.9.4 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.9 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.9.4

HTKK 4.90.4 nâng cấp các mẫu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau:

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)
- Cập nhật bỏ ràng buộc bắt buộc nhập doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng [21] của 1 trong 2 hoạt động tại mục “Kê khai nghĩa vụ thuế”.
2. Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)
- Cập nhật khi kê khai tờ khai theo lần phát sinh thì ứng dụng thực hiện in đúng kỳ kê khai.
3. Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán
- Cập nhật cho phép kết xuất tờ khai trong trường hợp để trống dữ liệu của bảng “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế”.
4. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
- Cập nhật chức năng hiển thị đủ thông tin “Tỷ lệ thuế GTGT” và “Tỷ lệ thuế TNDN”.
5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (05/TNDN)
- Cập nhật ứng dụng cho phép kê khai tờ khai bổ sung lần 2 trong trường hợp đã tồn tại tờ khai lần 1.
6. Tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Cập nhật nếu tích chọn tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay thì cho phép sửa [28b], [29b], [30b], [31b].
7. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
- Cập nhật đối với loại chỉ tiêu “Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh” thì không tổng hợp thay đổi lên 01/KHBS.
8. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
- Cập nhật tại phụ lục 01-6/GTGT (dành cho CSSX): Bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] hoặc [15]
9. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
- Cập nhật ràng buộc tại phụ lục 01-3/TTĐB như sau:
+ Đối với dòng kê khai "Đơn vị phụ thuộc", "địa điểm kinh doanh": Bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].
+ Đối với loại chỉ tiêu "Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh": Không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].
10. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHUY)
- Bổ sung mẫu biểu kê khai Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
11. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Cao Bằng.
- Cập nhật xã Thành Tâm thành phường Thành Tâm, xã Minh Hưng thành phường Minh Hưng, xã Minh Long thành phường Minh Long, xã Minh Thành thành phường Minh Thành, thị trấn Chơn Thành thành phường Hưng Long, tỉnh Bình Phước.
- Cập nhật xã Phong Nậm thành xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.9.4 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 06/10/2022

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 4.9.4

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 4.9.4 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng