HTKK 4.9.8

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.9.8 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.9.8

HTKK 4.9.8

1.       Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN) (TT80/2021)

-    Cập nhật hiển thị cảnh báo đỏ nếu nhập Mã số thuế sai cấu trúc (chỉ tiêu [25] trên tờ khai 04/CNV-TNCN và chỉ tiêu [11] trên phụ lục 04-1/CNV-TNCN).

2.       Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT) (TT80/2021)

-    Cập nhật không báo đỏ “Mã không đúng” khi nhập chỉ tiêu (4) – Huyện, (5) – Tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

-    Cập nhật các chỉ tiêu sau thành định dạng số thập phân 6 số sau dấu phẩy.

+   Trên phụ lục 01-1/TBVMT: chỉ tiêu (10)

+   Trên phụ lục 01-2/TBVMT: chỉ tiêu (9), (10)

3.       Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (NĐ 126/2020)

-    Cập nhật chức năng kết xuất XML tờ khai trống đúng định dạng xsd (trong trường hợp không phát sinh tài khoản mới).

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.9.8 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 29/12/2022

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 4.9.8

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 4.9.8 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng