HTKK 5.0.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.0.0 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.8 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.0

1.       Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15

-    Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với các hàng hóa sau:

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000  (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)

-    Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đối với các hàng hóa sau:

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000  (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)

+   Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

2.       Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản - mẫu 01/TTS (TT40/2021)

-    Cập nhật cho phép kê khai bảng kê 01-2/BK-TTS trong trường hợp lớn hơn 10 hợp đồng.

3.       Tờ khai lệ phí môn bài – mẫu 01/LPMB (TT80/2021)

-    Cập nhật chức năng in tờ khai: Hiển thị đủ dữ liệu chỉ tiêu [04] - Người nộp lệ phí và chỉ tiêu [05] – Mã số thuế

4.       Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

-    Cập nhật chức năng kê khai: Chỉ kiểm tra [31] phải <= [30] nếu nhập [30] là số dương, [33] phải <= [32] nếu nhập [32] là số dương.

5.      Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường – mẫu 02/PBVMT (TT80/2021)

-    Cập nhật tờ khai bổ sung tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS

6.      Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)

-    Cập nhật tờ khai bổ sung tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS

7.      Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – mẫu 01/CNKD (TT40/2021)

-    Cập nhật nếu tích chọn “Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay” thì chỉ tiêu [28c] -> [31c] không cho phép sửa

8.      Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT80/2021)

-    Cập nhật cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp nhập cột (9) – Sản lượng xăng dầu do doanh nghiệp/ đơn vị phụ thuộc bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế BVMT.

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.0 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 18/01/2023

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 5.0.0

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 5.0.0 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng