HTKK 5.0.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.0.1 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.8 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.1

1.        Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 06/TNCN (TT80/2021)

-     Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 06-1/BK-TNCN

2.        Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế - mẫu 01/ĐNHUY (TT80/2021)

-     Cập nhật kết xuất đủ thông tin Tên cơ quan thuế.

3.        Tờ khai lệ phí môn bài – mẫu 01/LPMB (TT80/2021)

-     Cập nhật chức năng tổng hợp tờ khai bổ sung tổng hợp đúng giá trị Tăng/giảm số thuế phải nộp trong trường hợp thay đổi “Mức lệ phí”

4.        Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

-     Cập nhật tại phụ lục 01-1/TAIN: cập nhật khi lưu và kết xuất đúng định dạng số nguyên đối với chỉ tiêu

+  Chỉ tiêu [12] - Số thuế phải nộp cho từng tỉnh

+  Chỉ tiêu [12b] – Chênh lệch giữa số kê khai và số phải nộp quyết toán

5.        Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT (01/CCTT-TMĐT)

-     Cập nhật độ dài tối đa của các trường dữ liệu trên màn hình nhập theo đúng quy định ban hành chuẩn xml

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.1 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 16/02/2023

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 5.0.1

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 5.0.1 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng