HTKK 5.0.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.0.2 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.8 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.2

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 5.0.2

 

1.        Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - mẫu 01/QT-LCNL (TT 80/2021)

-     Cập nhật đưa số thuế phải nộp của trụ sở chính khi điều chỉnh thay đổi trên phụ lục 01-1/QT-LNCL lên 01/KHBS

2.        Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – mẫu 01/CNKD (TT 40/2021)

-     Cập nhật kết xuất đúng dữ liệu Từ ngày, đến ngày đối với tờ khai kỳ quý có thông tin Từ tháng không phải là tháng đầu tiên của quý, Đến tháng không phải là tháng cuối cùng của quý

3.        Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 06/TNCN (TT 80/2021)

-     Cập nhật chỉ hiển thị 1 dòng thay đổi của cùng 1 thông tin điều chỉnh đối với phụ lục 06-1/BK-TNCN lên 01-1/KHBS

4.        Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – mẫu 02/QTT-TNCN (TT 80/2021)

-     Cập nhật trong trường hợp quyết toán 12 tháng liên tục khác năm dương lịch thì ứng dụng tự động hiển thị đúng thông tin Đến tháng (dựa vào thông tin Từ tháng mà NNT đã nhập)

5.        Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản – mẫu 01/TTS (TT 40/2021)

-     Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2/BK-TTS

6.        Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT 80/2021)

-     Cập nhật tại PL GDLK_01 theo NĐ 132, tại mục IV đối với các chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết” cho phép nhập 3 chữ số phần nguyên, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+  1. Dành cho NNT thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu [17a]

+  2. Dành cho NNT thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng: Chỉ tiêu [18a]

+  3. Dành cho NNT là các công ty chứng khoán: Chỉ tiêu [15a]

7.        Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT 80/2021)

-     Cập nhật không kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu “Thế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này [25]” phải <= chỉ tiêu “Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào [24]” đối với tờ khai có kỳ kê khai tháng 12 hoặc quý 4 của năm.

8.        Báo cáo tình hình tài chính – mẫu B01a-DNN (TT133/2016)

-     Cập nhật hiển thị đủ thông tin tên “Người nộp thuế” trên màn hình kê khai Báo cáo tình hình tài chính

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.2 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 13/03/2023

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 5.0.2

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 5.0.2 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng