HTKK 5.0.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.0.5 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.9 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.5

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 5.0.5

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.5 cập nhật thay đổi một số ràng buộc trên Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT (01/CCTT-TMĐT), cụ thể như sau:

-     Cập nhật bỏ loại “Tờ khai bổ sung”, các sàn TMĐT kê khai theo 2 loại tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai thay thế”

-     Sửa tên chỉ tiêu "Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân (Nhà cung cấp)" thành " Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của nhà cung cấp".

-     Sửa tên Loại hình:

+  Sửa tên “Cá nhân kinh doanh VN” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh VN”

+  Sửa tên "Cá nhân kinh doanh nước ngoài" thành "Cá nhân/hộ kinh doanh nước ngoài (không cư trú)"

-     Cập nhật chỉ tiêu “Trạng thái” như sau:

+  Nếu loại tờ khai là “Lần đầu” thì trạng thái mặc định “Thêm mới”

+  Nếu loại tờ khai là “Thay thế” thì trạng thái mặc định “Thay thế”

-     Cật nhật bổ sung bắt buộc nhập các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục như sau:

+  Đối với tờ khai chính 01/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Tên nhà cung cấp”, “Loại hình”

+  Đối với phụ lục 01-1/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Loại hình”

-     Cập nhật danh sách “Tên ngân hàng”, bổ sung 2 giá trị vào danh mục là “Khác” và “Ví điện tử”

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.5 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 24/04/2023

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 5.0.5

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 5.0.5 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng