HTKK 5.0.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.0.6 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 5.1.8 tìm và tải về tại đây >> HTKK

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.6
NỘI DUNG NÂNG CẤP TRONG HTKK 5.0.6: 
 
1. Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
 
- Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ số 12/2023/NĐ-CP): Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML
 
2. Nâng cấp Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý – mẫu 01/KTTSBĐ (TT80/2021)
 
- Cập nhật tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ: Chỉ bắt buộc nhập mục I hoặc mục II.
 
3. Nâng cấp Bộ Báo cáo tài chính năm (B01-CTCK) (TT334/2016/TT-BTC)
 
- Tại mẫu Báo cáo tính hình biến động vốn chủ sở hữu:
 
+ Chỉ tiêu 1.3 - Thặng dư vốn cổ phần: Cập nhật cho nhập kiểu số âm, dương
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.6 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 08/05/2023

Thông tin về HTKK

Mô tả: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 64.7 MB , có 55516886 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 5.0.6

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 5.0.6 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

  • iBHXH 3/5 Hỗ trợ kê khai thủ tục bảo hiểm xã hội
  • iHTKK 5/5 Kê khai, quyết toán thuế online
  • Hướng dẫn sử dụng HTKKHướng dẫn sử dụng HTKK - khê khai thuế
  • iTaxViewerĐọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML
  • KBHXHHỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
  • SimSoftHỗ trợ công tác kế toán, tài chính
  • Pay24Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
  • T VANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng nhanh gọn
  • Bkav TVANHỗ trợ kê khai thuế qua mạng
  • FPT.TQDTHỗ trợ kê khai thuế, bảo hiểm, hải quan qua mạng