HWiNFO 7.50

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.50 (bản chuẩn) của phần mềm HWiNFO được cập nhật vào 29/06/2023

Thông tin về HWiNFO

Mô tả: Kiểm tra phần cứng PC, Laptop

Phần mềm do Graeme Gott phát hành, có dung lượng 10.8 MB, có 144237 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /10 / 11

Phiên bản hiện tại: 7.50

Các chức năng của HWiNFO
 Phiên bản 7.50 của phần mềm HWiNFO được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HWiNFO