NET Framework 4 Client Profile 4.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.0

- Cải tiến trong CLR và BCL: nâng cao hiệu suất hỗ trợ đa lõi, gỡ các lỗi nhanh chóng ( lỗi dump, Watson minidumps).
- Cải tiến trong ADO.NET: đơn giản hóa kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ POCO, check sự phát triển, thêm chức năng trong các mô hình, LINQ, tăng cường hỗ trợ BLOB, Binding, ...

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.0 (bản chuẩn) của phần mềm NET Framework 4 Client Profile được cập nhật vào 13/04/2010

Thông tin về NET Framework 4 Client Profile

Mô tả: Tạo môi trường chạy các ứng dụng trên máy tính

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 867 KB, có 109898 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / 2003 / Vista / XP 64 bit / 2008 / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit

Phiên bản hiện tại: 4.0

Các chức năng của NET Framework 4 Client Profile
 Phiên bản 4.0 của phần mềm NET Framework 4 Client Profile được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự NET Framework 4 Client Profile