Minco for Mac 1.4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 1.4 đã cũ. Phần mềm Minco for Mac đã có phiên bản mới 1.5.2 tìm và tải về tại đây >> Minco for Mac

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.4
- Nâng cao quản lý thời gian công việc
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.4 (bản chuẩn) của phần mềm Minco for Mac được cập nhật vào 16/03/2013

Thông tin về Minco for Mac

Mô tả: Theo dõi công việc trên máy Mac

Phần mềm do Celmaro phát hành, có dung lượng 2.7 MB, có 127173 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Phiên bản hiện tại: 1.4

Các chức năng của Minco for Mac
 Phiên bản 1.4 của phần mềm Minco for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Minco for Mac