Thunderbird 78.7.0 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 78.7.0 64bit đã cũ. Phần mềm Thunderbird đã có phiên bản mới 91.0 64bit tìm và tải về tại đây >> Thunderbird

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 78.7.0 64bit (bản chuẩn) của phần mềm Thunderbird được cập nhật vào 27/01/2021

Thông tin về Thunderbird

Mô tả: Xem và quản lý tài khoản Email

Phần mềm do Mozilla phát hành, có dung lượng 38.5 MB, có 112650 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 78.7.0 64bit

Các chức năng của Thunderbird
 Phiên bản 78.7.0 64bit của phần mềm Thunderbird được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Thunderbird