NXPowerLite 6.0.4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 6.0.4 đã cũ. Phần mềm NXPowerLite đã có phiên bản mới 7.1.2 tìm và tải về tại đây >> NXPowerLite

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 6.0.4

- Hỗ trợ nén file, tập tin PPT

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.0.4 (bản chuẩn) của phần mềm NXPowerLite được cập nhật vào 18/12/2013

Thông tin về NXPowerLite

Mô tả: Nén file, nén tập tin PPT

Phần mềm do Công ty Neuxpower Solutions phát hành, có dung lượng 23.3 MB, có 56750 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Hệ điều hành Windows

Phiên bản hiện tại: 6.0.4

Các chức năng của NXPowerLite
 Phiên bản 6.0.4 của phần mềm NXPowerLite được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự NXPowerLite

  • PPTminimizer 3/5 Nén, giảm dung lượng file Powerpoint
  • IZArc 3/5 Nén, giảm dung lượng file