QTTNCN 3.3.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 3.3.1 đã cũ. Phần mềm QTTNCN đã có phiên bản mới 3.3.2 tìm và tải về tại đây >> QTTNCN

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.3.1

Một số nâng cấp trong QTTNCN 3.3.1

- Thay đổi tên địa bàn hành chính ở một Quảng Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Phú Yên, Tây Ninh, An Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa.

- Nâng cấp, bổ sung các chức năng kê khai của 12 mẫu tờ khai, quyết toán thuế TNCN và các phụ lục đính kèm ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Nâng cấp chức năng kê khai 07 mẫu hồ sơ khai thuế gồm 03 tờ khai thuế GTGT và 03 báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

- Cập nhật quy định về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc theo thông tin trên giấy khai sinh quy định trong Thông tư số 15/2016/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai và quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT, 02/BVMT: Hỗ trợ tính chỉ tiêu số phí phải nộp trong kỳ cột (6) theo công thức, cho phép sửa. Cập nhật danh mục địa bàn hành chính: Đổi tên "Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn" thành "Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn".

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.3.1 (bản chuẩn) của phần mềm QTTNCN được cập nhật vào 06/03/2017

Thông tin về QTTNCN

Mô tả: Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 21.4 MB, có 1430 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/8.1/10

Phiên bản hiện tại: 3.3.1

Các chức năng của QTTNCN
 Phiên bản 3.3.1 của phần mềm QTTNCN được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự QTTNCN