Photo Graphic Designer 10.1.3.35257

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 10.1.3.35257

- Bổ sung nhiều hiệu ứng độc đáo

- Bổ sung công cụ sắp xếp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 10.1.3.35257 (bản chuẩn) của phần mềm Photo Graphic Designer được cập nhật vào 07/09/2014

Thông tin về Photo Graphic Designer

Mô tả: Chỉnh sửa, cắt ghép ảnh

Phần mềm do Xara Inc phát hành, có dung lượng 75.6 MB, có 10938 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 10.1.3.35257

Các chức năng của Photo Graphic Designer
 Phiên bản 10.1.3.35257 của phần mềm Photo Graphic Designer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Photo Graphic Designer

  • CollageIt 4,5/5 Cắt ghép ảnh tự động
  • Collagelt 3/5 Chỉnh sửa, cắt ghép ảnh