3DMark06 1.2.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.2.1

- Hỗ trợ nâng cao thời gian thực game 3D

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2.1 (bản chuẩn) của phần mềm 3DMark06 được cập nhật vào 08/02/2013

Thông tin về 3DMark06

Mô tả: Nâng cao thời gian thực game 3D

Phần mềm do Futuremark phát hành, có dung lượng 584.8 MB, có 145620 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / 8

Phiên bản hiện tại: 1.2.1

Các chức năng của 3DMark06
 Phiên bản 1.2.1 của phần mềm 3DMark06 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự 3DMark06