Better Typing 1.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0
- Thêm nhiều bài tập gõ bàn phím mới
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 (bản chuẩn) của phần mềm Better Typing được cập nhật vào 22/08/2013

Thông tin về Better Typing

Mô tả: Phần mềm luyện gõ 10 ngón tốt

Phần mềm do Giletech e.K phát hành, có dung lượng 832 KB, có 3099300 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 1.0

Các chức năng của Better Typing
 Phiên bản 1.0 của phần mềm Better Typing được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Better Typing