CPU Z 64bit cho PC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho PC (bản chuẩn) của phần mềm CPU Z 64bit được cập nhật vào 20/09/2023

Thông tin về CPU Z 64bit

Mô tả: Phần mềm kiểm tra CPU, cấu hình máy Windows 64bit

Phần mềm do CPUID phát hành, có dung lượng 2.07 MB, có 32 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 64bit

Phiên bản hiện tại: cho PC

Các chức năng của CPU Z 64bit
 Phiên bản cho PC của phần mềm CPU Z 64bit được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự CPU Z 64bit

  • CPU Z 32bit 5/5 Xem thông tin cấu hình, hiệu năng máy tính
  • CPU Z PC 5/5 Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính