Efficient Reminder 5.60 build 559

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.60 build 559

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.60 build 559 (bản chuẩn) của phần mềm Efficient Reminder được cập nhật vào 24/06/2020

Thông tin về Efficient Reminder

Mô tả: Nhắc nhở công việc trên máy tính

Phần mềm do Efficient Software phát hành, có dung lượng 16 MB, có 1048 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 5.60 build 559

Các chức năng của Efficient Reminder
 Phiên bản 5.60 build 559 của phần mềm Efficient Reminder được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Efficient Reminder

  • Cloze 3/5 Quản lý các liên hệ trong Email
  • Yahoo Together 3/5 Ứng dụng chat nhóm, thông báo nhắc nhở, chuyển dữ liệu nhanh chóng
  • Cool TimerTạo nhắc nhở, lên lịch công việc
  • WinCalendarTạo lịch, quản lý công việc
  • FreeNoteViết ghi chú, note trên màn hình
  • KeepNoteGhi nhớ, nhắc nhở công việc
  • xReminder ProThông báo và nhắc nhở
  • NoteClipTạo ghi chú, nhắc nhở
  • TimeLeftTạo ghi chú, lịch làm việc
  • OneNoteSoạn ghi chú, sổ tay trên máy tính