Foxit Reader 11.0.1 Build 49938

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 11.0.1 Build 49938 đã cũ. Phần mềm Foxit Reader đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> Foxit Reader

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 11.0.1 Build 49938 (bản chuẩn) của phần mềm Foxit Reader được cập nhật vào 28/07/2021

Thông tin về Foxit Reader

Mô tả: Phần mềm đọc file PDF, thêm chú thích, chữ ký

Phần mềm do Foxit Software phát hành, có dung lượng 189 MB, có 4177179 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 11.0.1 Build 49938

Các chức năng của Foxit Reader
 Phiên bản 11.0.1 Build 49938 của phần mềm Foxit Reader được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Foxit Reader

  • Adobe Reader 5/5 Phần mềm đọc file PDF, thêm chú thích tài liệu
  • Soda PDF 4/5 Xem, chỉnh sửa tài liệu PDF