Hard Disk Tune Up 2009

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2009

- Nâng cao tính năng tra tình trạng máy tính

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2009 (bản chuẩn) của phần mềm Hard Disk Tune Up được cập nhật vào 04/12/2008

Thông tin về Hard Disk Tune Up

Mô tả: Kiểm tra ổ cứng máy tính

Phần mềm do Sammsoft phát hành, có dung lượng 1.5 MB, có 2316127 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 2009

Các chức năng của Hard Disk Tune Up
 Phiên bản 2009 của phần mềm Hard Disk Tune Up được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Hard Disk Tune Up

  • HDD Scan 4/5 Kiểm tra, theo dõi ổ cứng và nhiệt độ máy tính
  • Unknown Devices 3/5 Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính