Killing Me Softly 1.1.4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.1.4

- Cải thiện hiệu suất hẹn giờ tắt mở máy tính

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1.4 (bản chuẩn) của phần mềm Killing Me Softly được cập nhật vào 20/02/2010

Thông tin về Killing Me Softly

Mô tả: Hẹn giờ tắt mở máy tính

Phần mềm do Dark Love Softlabs phát hành, có dung lượng 814 KB, có 25404 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Hệ điều hành Windows

Phiên bản hiện tại: 1.1.4

Các chức năng của Killing Me Softly
 Phiên bản 1.1.4 của phần mềm Killing Me Softly được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Killing Me Softly