Library Manager 7.9.9.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.9.9.0 (bản chuẩn) của phần mềm Library Manager được cập nhật vào 11/01/2016

Thông tin về Library Manager

Mô tả: Quản lý, sắp xếp tài liệu

Phần mềm do Sawan Soft phát hành, có dung lượng 28.7 MB, có 465 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 7.9.9.0

Các chức năng của Library Manager
 Phiên bản 7.9.9.0 của phần mềm Library Manager được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Library Manager

  • Emanagesoft 3/5 Quản lý và sắp xếp tài liệu
  • ILib 3/5 Giải pháp quản lý thư viện điện tử