Net Framework 4.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.5 đã cũ. Phần mềm Net Framework đã có phiên bản mới 5.0 64bit tìm và tải về tại đây >> Net Framework

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.5

Phiên bản Net Framework 4.5 là một phiên bản bộ công cụ Framework mới nhất hỗ trợ không chỉ trên các hệ điều hành mới như win 8.1 hay win 10 mà còn làm việc khá ổn định trên các phiên bản trước đó.

- Tương thích với hệ điều hành Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

download net framework

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.5 (bản chuẩn) của phần mềm Net Framework được cập nhật vào 10/09/2013

Thông tin về Net Framework

Mô tả: Môi trường lập trình, thực thi các ứng dụng trên Windows

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 69 MB, có 3774332 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Server 2003/Vista/8/10/11, macOS, Linux

Phiên bản hiện tại: 4.5

Các chức năng của Net Framework
 Phiên bản 4.5 của phần mềm Net Framework được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Net Framework