Net Framework 4.6.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 4.6.1 đã cũ. Phần mềm Net Framework đã có phiên bản mới 5.0 64bit tìm và tải về tại đây >> Net Framework

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.6.1

- .Net Framwork 4.6.1 tương thích với Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.6.1 (bản chuẩn) của phần mềm Net Framework được cập nhật vào 01/12/2015

Thông tin về Net Framework

Mô tả: Môi trường lập trình, thực thi các ứng dụng trên Windows

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 69 MB, có 3774332 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Server 2003/Vista/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 4.6.1

Các chức năng của Net Framework
 Phiên bản 4.6.1 của phần mềm Net Framework được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Net Framework