NovaBench 4.0.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.0.6 (bản chuẩn) của phần mềm NovaBench được cập nhật vào 03/09/2019

Thông tin về NovaBench

Mô tả: Phần mềm kiểm tra máy tính, đo tốc độ ổ cứng

Phần mềm do Sưu tầm phát hành, có dung lượng 93,3 MB, có 1181 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista - Windows Server 2008

Phiên bản hiện tại: 4.0.6

Các chức năng của NovaBench
 Phiên bản 4.0.6 của phần mềm NovaBench được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự NovaBench

  • Disk Bench 3/5 Kiểm tra tốc độ ổ cứng
  • HD Speed 3/5 Kiểm tra tốc độ ổ cứng